Naturalnie zdrowe warzywa i owoce

ekstrakty z roślin leczniczych

brak jakichkolwiek pozostałości

w 100% naturalny

możliwość stosowania nawet krótko przed zbiorem

Opinie

Wyniki wstępnych badań mogą sugerować, że preparat Larvasoil może być jednym z elementów wykorzystywanych do opracowania bezpiecznych (do zastosowania tuż przed zbiorem, ale bez zagrożenia pozostałościami substancji chemicznych w owocach) programów ochrony owoców borówki wysokiej przed Drosophila suzukii.
prof. Barbara Łabanowska
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 2016
Wykonany program preparatem Larvasoil ograniczał odławianie w pułapkach pryszczarka namaliniaka łodygowego oraz zasiedlanie przez pryszczarka pędów malin.
dr Paweł Krawiec
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2016

Bezpieczeństwo stosowania

Certyfikat ISO 22000 gwarantuje całkowite bezpieczeństwo stosowania i brak jakichkolwiek pozostałości.

 

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI EKOLOGICZNEJ:

 

Larvasoil liquide organique jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym  –  rejestracja w IUNG 

Posiada europejski certyfikat « Utilisable en Agriculture Biologique » wydawany przez EcoCert.
 

Stosowanie Larvasoil

dolistnie

Sady:
  • oprysk 1,5 l/ha
  • powyżej 400 l wody/ha stosować stężenie 0,4% nie przekraczając dawki 2,5 l/ha
  • powtarzać co 5 dni
Warzywa:
  • oprysk 1 l/ha
  • powyżej 400 l wody/ha stosować stężenie 0,25% nie przekraczając dawki 2,5 l/ha
  • powtarzać co 7 dni

doglebowo

  • dawka 5 l/ha
  • podawać za pomocą systemu nawadniającego lub fertygacji
  • powtarzać co 20 dni