Nawóz dolistny

Naturalna odporność roślin

Ekstrakty z  roślin aromatycznych

0 %
chelatu miedzi

Stosowanie Xania

oprysk

2 l/ha na 400-600 l wody

ferygacja

2 l/ha na 1000 l wody

Działanie Xania

 • Poprawa zdrowotności roślin
 • Możliwość ograniczenia stosowania ś.o.r.
 • Ogranicza stosowaną ilość miedzi na hektar
 • Poprawa bujności i witalności roślin
 • Wzrost plonu

Indukowanie reakcji obronnych umożliwia ograniczenie stosowania substancji chemicznych

 W skutek wcześniejszego, lecz ograniczonego kontaktu rośliny z patogenem lub mikroorganizmem niepatogenicznym, a także po jej potraktowaniu ekstraktami roślinnymi, tj. swoistymi szczepionkami lub chemicznymi immunizatorami np. fosforanami, szczawianami, kwasem salicylowym, następuje nabywanie odporności. Wyzwalanie takiego mechanizmu, trwałego w rozwoju osobniczym, może stanowić jedną z metod ochrony roślin, zwłaszcza ze względu na jej charakter proekologiczny. 

 

Zjawisko to w swej naturze jest analogiczne do procesu immunizacji zwierząt i dlatego też proces wzbudzania odporności za pomocą induktora określa się jako immunizację roślin. Indukowanie reakcji obronnych w uprawach rolniczych może przyczynić się do ograniczenia stosowania w ochronie roślin substancji chemicznych, niepożądanych zarówno dla środowiska, jak i ze względu na preferencje jakościowe konsumentów produktów roślinnych.

Stres oksydacyjny jest elementem systemu obronnego występującego u wszystkich żywych organizmów

Jedną z powszechnych reakcji metabolicznych na wiele stresów biotycznych, a także abiotycznych we wszystkich organizmach żywych jest wzrost poziomu reaktywnych form tlenu zwany stresem oksydacyjnym. W następstwie infekcji roślin jest obserwowane gwałtowne i krótkotrwałe uwolnienie aktywnych form tlenu, określane falą oksydacyjną lub wybuchem oksydacyjnym. Aktywne formy tlenu mogą być jednym z pierwszych metabolitów oddziałujących toksycznie na komórki patogenu, stąd też generowane we wczesnym stadium infekcji jest ważnym elementem mechanizmu obronnego rośliny. 

 Jako metabolity o bardzo dużej reaktywności inicjują one utlenianie wiele składników komórkowych, takich jak lipidy, aminokwasy, białka i kwasy nukleinowe, co w konsekwencji hamuje podziały komórkowe i rozprzestrzenianie się mikroorganizmu. Biorąc pod uwagę fakt, że reaktywne formy tlenu pojawiają się w obrębie apoplastu, następuje ich łatwy, bezpośredni kontakt z infekującymi komórkami patagenu. Niezależnie od bezpośredniego udziału RFT w unicestwianiu czynnika chorobotwórczego, wolne rodniki pełnią kluczową rolę w jednym z powszechnych mechanizmów obronnych, jakim jest reakcja nadwrażliwości, oraz inicjują syntezę barier strukturalnych.

Krzem organiczny

Z każdym rokiem rośnie wiedza dotycząca pozytywnych efektów stosowania preparatów krzemowych na rośliny uprawne.

 • wzmacnia ścianę komórkową
 • ogranicza wnikanie strzępek grzybni
 • ogranicza żerowanie pasożytów
 • zmniejsza toksyczne działanie żelaza i manganu
 • poprawia zaopatrzenie w fosfor i cynk
 • poprawia jędrność owoców

Aby umożliwić roślinom łatwe pobieranie i przyswajanie krzemu w naszych produktach wykorzystujemy wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy, które zawierają naturalny krzem w formie organicznej.

Bezpieczeństwo stosowania

Posiada europejski certyfikat « Utilisable en Agriculture Biologique » wydawany przez EcoCert.
 
Certyfikat ISO 22000 gwarantuje całkowite bezpieczeństwo stosowania i brak jakichkolwiek pozostałości.
Dodatkowe informacje

Xania można łączyć w jednym oprysku z innymi produktami fitosanitarnymi.

 • Ciśnienie oprysku 2-4,5 bara.
 • Temperatura: od 12°C do 24°C
 • Nie mieszać z preparatami miedziowymi
 • Preparat jest bezpieczne dla owadów pożytecznych
 • Brak konieczność zachowania okresu karencji oraz prewencji