Nawóz dolistny

Naturalna odporność roślin

Ekstrakty z  roślin aromatycznych

0 %
chelatu miedzi

Stosowanie Xania

oprysk

2 l/ha na 400-600 l wody

ferygacja

2 l/ha na 1000 l wody

Opinie rolników

"Jeśli chodzi o nasze uprawy, zamierzamy do coraz bardziej racjonalnych metod, droga w kierunku rozwiązań ekologicznych jest konieczna. Dzięki produktom Biodevas, możemy zrobić ogromny krok na przód, a jest nadal wiele do zrobienia. Czuję również osobiste zadowolenie, to dotyczy naszego pokolenia, nasi rodzice i dziadkowie po wojnie potrzebowali produkować dużo i dziś niestety ponosimy teraz konsekwencje intensywnej uprawy. Więc naszym zadaniem jest zadbanie o przyszłość, o świat bardziej czysty i zdrowy. Potrzeba czasu by to zrobić, nie można tego zrobić gwałtownie, bez przemyślenia. Widzę przyszłość optymistycznie, dzięki takim produktom jak Biodevas, które są jednocześnie niezwykle skuteczne."
Antonin Pulice
Rolnik, produkcja konwencjonalna 16 ha
"Mieliśmy dobre rezultaty. W tym roku będziemy nadal używać tego preparatu. Opryskujemy zostawiając kontrolę. Widzimy różnice po 3-7 kolejnych dniach."
Mohamed El Madani
Rolnik, produkcja konwencjonalna 100 ha
"Ten produkt ma również właściwości wzmacniające obronność immunologiczną rośliny. Od 5 lat, odkąd go stosujemy, nie używamy produktów fitosanitarnych na rośliny uprawiane w systemie GAP."
Eric Harrouet
Rolnik, produkcja konwencjonalna 270 ha

Działanie Xania

 • Poprawa zdrowotności roślin
 • Możliwość ograniczenia stosowania ś.o.r.
 • Ogranicza stosowaną ilość miedzi na hektar
 • Poprawa bujności i witalności roślin
 • Wzrost plonu

Indukowanie reakcji obronnych umożliwia ograniczenie stosowania substancji chemicznych

 W skutek wcześniejszego, lecz ograniczonego kontaktu rośliny z patogenem lub mikroorganizmem niepatogenicznym, a także po jej potraktowaniu ekstraktami roślinnymi, tj. swoistymi szczepionkami lub chemicznymi immunizatorami np. fosforanami, szczawianami, kwasem salicylowym, następuje nabywanie odporności. Wyzwalanie takiego mechanizmu, trwałego w rozwoju osobniczym, może stanowić jedną z metod ochrony roślin, zwłaszcza ze względu na jej charakter proekologiczny. 

 

Zjawisko to w swej naturze jest analogiczne do procesu immunizacji zwierząt i dlatego też proces wzbudzania odporności za pomocą induktora określa się jako immunizację roślin. Indukowanie reakcji obronnych w uprawach rolniczych może przyczynić się do ograniczenia stosowania w ochronie roślin substancji chemicznych, niepożądanych zarówno dla środowiska, jak i ze względu na preferencje jakościowe konsumentów produktów roślinnych.

Stres oksydacyjny jest elementem systemu obronnego występującego u wszystkich żywych organizmów

Jedną z powszechnych reakcji metabolicznych na wiele stresów biotycznych, a także abiotycznych we wszystkich organizmach żywych jest wzrost poziomu reaktywnych form tlenu zwany stresem oksydacyjnym. W następstwie infekcji roślin jest obserwowane gwałtowne i krótkotrwałe uwolnienie aktywnych form tlenu, określane falą oksydacyjną lub wybuchem oksydacyjnym. Aktywne formy tlenu mogą być jednym z pierwszych metabolitów oddziałujących toksycznie na komórki patogenu, stąd też generowane we wczesnym stadium infekcji jest ważnym elementem mechanizmu obronnego rośliny. 

 Jako metabolity o bardzo dużej reaktywności inicjują one utlenianie wiele składników komórkowych, takich jak lipidy, aminokwasy, białka i kwasy nukleinowe, co w konsekwencji hamuje podziały komórkowe i rozprzestrzenianie się mikroorganizmu. Biorąc pod uwagę fakt, że reaktywne formy tlenu pojawiają się w obrębie apoplastu, następuje ich łatwy, bezpośredni kontakt z infekującymi komórkami patagenu. Niezależnie od bezpośredniego udziału RFT w unicestwianiu czynnika chorobotwórczego, wolne rodniki pełnią kluczową rolę w jednym z powszechnych mechanizmów obronnych, jakim jest reakcja nadwrażliwości, oraz inicjują syntezę barier strukturalnych.

Krzem organiczny

Z każdym rokiem rośnie wiedza dotycząca pozytywnych efektów stosowania preparatów krzemowych na rośliny uprawne.

 • wzmacnia ścianę komórkową
 • ogranicza wnikanie strzępek grzybni
 • ogranicza żerowanie pasożytów
 • zmniejsza toksyczne działanie żelaza i manganu
 • poprawia zaopatrzenie w fosfor i cynk
 • poprawia jędrność owoców

Aby umożliwić roślinom łatwe pobieranie i przyswajanie krzemu w naszych produktach wykorzystujemy wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy, które zawierają naturalny krzem w formie organicznej.

Bezpieczeństwo stosowania

Posiada europejski certyfikat « Utilisable en Agriculture Biologique » wydawany przez EcoCert.
 
Certyfikat ISO 22000 gwarantuje całkowite bezpieczeństwo stosowania i brak jakichkolwiek pozostałości.
Dodatkowe informacje

Xania można łączyć w jednym oprysku z innymi produktami fitosanitarnymi.

 • Ciśnienie oprysku 2-4,5 bara.
 • Temperatura: od 12°C do 24°C
 • Nie mieszać z preparatami miedziowymi
 • Preparat jest bezpieczne dla owadów pożytecznych
 • Brak konieczność zachowania okresu karencji oraz prewencji