Ocena programu nawożenia Activstart w uprawie borówki amerykańskiej

Doświadczenie zrealizowane przez:
dr Paweł Krawiec
Horti Team

mail: pkrawiec@hortiteam.pl

Badania przeprowadzono w prywatnym gospodarstwie sadowniczym w Karczmiskach k. Opola Lub. w kwaterze borówki wysokiej posadzonej jesienią w 2006r. z sadzonek pojemnikowych trzyletnich rozmnażanych in vitro. Po posadzeniu rośliny zostały zmikoryzowane szczepionką mikorytyczną. Gleba w rzędach roślin była wyściółkowana trocinami. Materiałem doświadczalnym były krzewy borówki wysokiej odmiany `Bluecrop`, posadzone w rozstawie 3,5 x 0,9 m.

Wiosną 2017 roku plantacja została zniszczona przez przymrozki. Uszkodzeniom uległy pąki kwiatowe, kwiaty oraz pędy jednoroczne. W związku z tym w sezonie 2018 kondycja roślin nie była idealna (słaby wzrost w poprzednim sezonie spowodował uzyskanie małej liczby pędów jednorocznych). Dodatkowo w lutym 2018 r. zostały uszkodzone pąki kwiatowe przez mrozy.

Plantacja była nawadniana kroplowo. W sezonie 2018 r. plantacja była nawadniana co 10-14 dni jednorazową dawką polewową 24-48 m3.

Kwitnienie rozpoczęło się 1.05. a zakończyło 21.05. Zbiory rozpoczęto 27.06. i zakończono 2.08.

Plantację chroniono przeciwko chorobom grzybowym według aktualnego programu ochrony roślin sadowniczych.

Powierzchnia wydzielonej do doświadczenia kwatery rzędów wynosiła 0,25 ha. Doświadczenie założono w układzie bloków losowych w 5 powtórzeniach. Powtórzeniami było losowo wyznaczone w linii rzędów poletka składające się z 2 roślin. Zabiegi wykonywano sadowniczym opryskiwaczem Octopus stosując dawkę cieczy roboczej 500 l/ha.

Zrealizowany program ochrony przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom na plantacji borówki amerykańskiej w Karczmiskach w 2018 r.

data11.0417.0423.044.0510.05.23.05.1.0620.06.
faza rozwojowapękanie pąkówpękanie pąków

rozsypywanie kwiatostanów (różowy pąk)

początek kwitnieniapełnia kwitnieniapo kwitnieniuwzrost owocówwzrost owoców
preparaty

Microtiol 80 WG

2,5 kg/ha

Microtiol 80 WG

2,5 kg/ha

Switch 62,5 WG

0,8 kg/ha

+ Decis Mega 0,25 l/ha

Luna Sensation 0,8 l/ha

Switch 62,5 WG

0,8 kg/ha

Switch 62,5 WG

0,8 kg/ha

Luna Sensation 0,8 l/haSerenade ASO 6 l/ha

Wykonane posypowe nawożenie w kontroli na plantacji borówki amerykańskiej w Karczmiskach w 2018 r.

terminproduktdawka na 1 ha (kg lub l)
nawozówNP2O5K2OMgOCaO
kwiecieńRosafert 12-12-17250303042,50 
RSM + ASX CaTS200+2064
Kizeryt200 50
25 MgO
majsiarczan amonu15031,5
21-0-0
czerwiecUnica calcium (14.2-0-24, 12 CaO)20028,44824
razem154,430115,550424
 • kontrola – bez zabiegów dolistnych
 • Activestart 4x w terminach:
  1. rozsypujący się pąk (1,5 l/ha dolistnie),
  2. przed kwitnieniem (1,5 l/ha dolistnie),
  3. pełnia kwitnienia (1,5 l/ha dolistnie),
  4. po zawiązaniu owoców (1,5 l/ha dolistnie)

Plonowanie borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop’ w 2018 r. w Karczmiskach

plon [t/ha]

Masa owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

masa 100 owoców [g]

wzrost plonu o 0 %
wzrost masy owocu o 1,4 - 0 %
Jakość owoców borówki odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

zawartość ekstraktu w owocach [%]

Ocena wzrostu roślin odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

średnia liczba zawiązków w kwiatostanie [wzrost w %]

utrzymanie zawartości ekstraktu

poprawa zawiązywania owoców o 0 %

Wnioski

Na uzyskane wyniki miały wpływ warunki meteorologiczne podczas zimy 2017/2018 oraz wiosny 2018. Podczas tegorocznej zimy temperatura powietrza była niestabilna, brakowało również okrywy śnieżnej. Na przezimowanie roślin wpłynęła także mokra i zimna jesień, podczas której spadło łącznie 252,8 mm wody, co stanowi 1/3 rocznej sumy opadów dla Lubelszczyzny (600-700 mm).

Grudzień był ciepły, ze średnią temperaturą wynoszącą +2°C. Najniższa temperatura w tym miesiącu wyniosła -3,6°C, natomiast w najcieplejszym dniu osiągnęła +10,4°C. W styczniu występowały wahania temperatur. Od ciepłego początku miesiąca z najwyższą temperaturą +9,2°C następował stopniowy jej spadek. Druga połowa była chłodna z minimalną temperaturą wynoszącą -9,6°C. Natomiast koniec stycznia przyniósł ponownie temperaturę przekraczającą 0°C. Grudzień i styczeń z dodatnimi temperaturami przyczyniły się do rozhartowania roślin. Natomiast w lutym nastąpiło znaczne ochłodzenie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej niebezpieczna dla roślin na przełomie lutego i marca. Wówczas nadeszła największa fala mrozów. Przez 10 dni, licząc od 24 lutego utrzymywała się temperatura poniżej -10°C, a 2 marca zanotowano spadek do -19,4°C. Taki spadek temperatury, wraz z niewielką ilością okrywy śnieżnej lub jej brakiem, przyczynił się do poważnych uszkodzeń rozhartowanych już roślin.Po wyjściu borówki z okresu spoczynku ich mrozoodporność ulega całkowitej redukcji. Wówczas krzewy borówki mogą zostać uszkodzone w temperaturze niewiele niższej niż 0°C.

 

 

Stwierdzono pozytywny wpływ zabiegów produktem na zawiązanie owoców (+3,6%).

Zbiór owoców borówki w sezonie 2018 trwał około 5 tygodni. Owoce zbierano 10 razy. Pod wpływem zastosowanego programu znacznie wzrósł plon (+26,7%) w porównaniu do kontroli oraz nieznacznie wzrosła wielkość owoców.

Zabiegi Activstartem ograniczyły drobienie owoców w trakcie zbiorów. Od połowy zbiorów owoce w tej kombinacji były większe od +1,4% do 9,7%.

Podsumowując można stwierdzić, że po zastosowaniu programu nawożenia Activstartem uzykano wyższe plony dzięki lepszemu zawiązaniu owoców oraz zwiększeniu masy owoców. Warto będzie zwrócić uwagę na opryskiwane rośliny w kolejnym roku. W związku z pozytywnym wpływem na zawiązanie owoców możliwe, że będzie widoczny pozytywny wpływ na liczbę pąków kwiatowych na przyszły sezon.

Ocena wpływu preparatu Activstart na borówkę wysoką

Doświadczenie zrealizowane przez Biodevas w latach 2016-2017

email: biuro@biodevas.fr

tel: 782 289 946

Badania przeprowadzono w prywatnym trzynasto-hektarowym gospodarstwie borówkowym w Rzeczycy, woj łódzkie. Materiałem doświadczalnym były krzewy borówki wysokiej różnych odmian.

 • kontrola – bez zabiegów dolistnych
 • Activestart 4x w terminach:
  1. rozsypujący się pąk (1,5 l/ha dolistnie),
  2. przed kwitnieniem (1,5 l/ha dolistnie),
  3. pełnia kwitnienia (1,5 l/ha dolistnie),
  4. po zawiązaniu owoców (1,5 l/ha dolistnie)

Wzrost masy owoców i nowych pędów

Masa 100 owoców [g]
Liczba nowych pędów na roślinę [szt.]
wzrost masy owocu o 0 %
wzrost ilości młodych pędów o 0 %

Większy przyrostów młodych pędów

Całkowita długość młodych przyrostów na roślinę [cm]
Średnia długość młodych przyrostów na roślinę [cm]
wzrost długości młodych pędów o 0 %
wzrost średniej długości pędów o 0 %

Wzrost masy 100 owoców

  kontrola: 

Biodevas:

wzrost o 0 %

Wnioski

Na podstawie dwuletnich doświadczeń zanotowano pozytywny wpływ preparatu Activstart na wzrost i owocowanie borówki wysokiej.

Zaobserwowane wzrost intensywności kwitnienia oraz zawiązywania owoców.

Po aplikacji nawozu nastąpił bardzo intensywny przyrost młodych pędów. Większa masa zielono umożliwiła lepsze odżywienie większej liczby zawiązków owoców, co bezpośrednio przełożyło się na zwyżkę plonu.

Nowe pędy zdążyły zdrewnieć i przygotować się do sezonu zimowego.

 

Owoce były średnio o 18% większe. Wpłynęło to na zwiększenie tempa zbierania owoców przez pracowników.

Mino znacznej zwyżki plonu owoce zachowały wysoką jakość.

Obserwowano również intensywną regenerację krzewów będących w słabej kondycji.

W wyniku zastosowania preparatu Activstart uzyskano zwyżkę plonu na hektar na poziomie 9600 pln.