Ocena efektywności programu Activstart w uprawie maliny powtarzającej owocowanie odmiany „Polana”

Doświadczenie zrealizowane przez:
dr Paweł Krawiec


Horti Team

e-mail: pkrawiec@hortiteam.pl

Badania przeprowadzono na towarowej plantacji maliny powtarzającej (1,10 ha) w Karczmiskach koło Opola Lubelskiego (woj. lubelskie). Badaniami objęto odmianę „Polana”, której kwaterę posadzono wiosną 2003 r. w rozstawie 3,5 x 0,5 m.

Pomiędzy rzędami utrzymywano często koszoną murawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Plantacja była nawadniana kroplowo. W sezonie 2016 r. plantacja była nawadniana co 7-14 dni jednorazową dawką polewową około 30-40 m3.

Maliny kwitły od 27.06. do 20.07. Zbiory rozpoczęto 26.07, a zakończono na początku września (12.09).

Program ochrony prowadzono według aktualnego programu ochrony maliny.

Zabiegi przeciwko chorobom grzybowym w kwaterze odmiany „Polana” w 2016 r.

ProgramData zabiegu
25.0511.06

28.06 początek

kwitnienia

4.07

kwitnienie

19.07

koniec kwitnienia

27.07

zbiór

preparatyZato 50 WGZato 50 WGSwitch 62,5 WGPyrus 400 SCSwitch 62,5 WGTeldor 500 Sc
dawki0,2 kg/ha0,2 kg/ha0,8 kg/ha2 l/ha0,8 kg/ha1,5 l/ha

Nawożenie posypowe na plantacji maliny odmiany „Polana” w 2016 r.

 DataNawózDawka (kg/l/ha)
jesień 2015listopadwapno węglanowe (50 CaO)1000
początek wegetacji5.04nawóz wieloskładnikowy (NPK 12-12-17)250
6.04siarczan potasu (50 K2O)75
wzrost pędów16.04mocznik (46 N)70
25.05saletra amonowa (34 N)150
26.05

dolistnie: KristaLeaf Foto (14,2 N; 1,5 P2O5; K2O, 14 MgO; 27 SO3; 1,5 Fe(chelat); 0,13 Mo) + Asahi

3 + 1
przed kwitnieniem11.06Nitrabor (15,4 N, 25,6 CaO)150
kwitnienie20.07Unica Calcium (NK 14,2-24, CaO12)150

Każda z kombinacji obejmowała po dwa rzędy długości 200 m (po około 0,2 ha). W rzędach tych do obserwacji rozlosowano poletka (powtórzenia) o długości 1 mb (po 5 powtórzeń w każdej kombinacji).

Zabiegi wykonywano ciągnikowym opryskiwaczem sadowniczym OCTOPUS stosując dawkę cieczy roboczej od 400 do 650 l/ha w zależności od wysokości roślin. 

W doświadczeniu badano następujące kombinacje:

kontrola – standardowa ochrona i nawożenie na plantacji

program Activstart – standardowa ochrona i nawożenie na plantacji oraz zabiegi Activstart:

  • początek maja –  zabieg poprzez system nawodnieniowy: dawka wody około 8m3 na ha, dawka preparatu 1,5 l/ha (7.05)
  • około 20 maja (wysokość roślin około 30-50 cm) – zabieg dolistny 1,5 l/ha (24.05),
    połowa czerwca – zabieg dolistny 1,5 l/ha (10.06)
  • koniec czerwca/początek lipca (rozsypany kwiatostan/pierwsze pojedyncze kwiaty) – zabieg dolistny 1,5 l/ha (30.06)
    kwitnienie/początek zbiorów (lipiec/początek sierpnia) – 2x zabieg dolistny 1,5 l/ha (18.07, 3.08)

Plon przeliczeniowy ogólny [t/ha]
Masa 100 owoców [g]
Zawartość ekstraktu [%]
Owoce z oparzeniami słonecznym
Liczba pędów jesienią [szt./mb]
Wysokość pędów na koniec wegetacji [cm]
Indeks SPAD
Liczba owoców na 1 mb rzędu [szt.]

Wnioski końcowe

Sezon 2016 był sezonem niesprzyjającym uprawie maliny odmian powtarzających owocowanie. O niepowodzeniu w uprawie tej grupy odmian zadecydowała susza w 2015 r. oraz bezśnieżna zima. Po ciepłym grudniu (średnia temperatura dobowa wyniosła +3,8°C, podczas gdy średnia wieloletnia dla Lubelszczyzny wynosi +0,3°C), w styczniu temperatura spadła do -17°C.

Taka sytuacja spowodowała uszkodzenia systemu korzeniowego nieprzygotowanych do spoczynku zimowego roślin. Był to podstawowy powód słabego wzrostu pędów i następnie słabego plonowania. Regeneracji uszkodzonych pędów nie sprzyjała sucha wiosna.

W opisanych powyżej warunkach po zastosowaniu badanego programu Activstart uzyskano wyższy plon w porównaniu do kontroli (+7,6%). Wzrost plonu był spowodowany lepszą regeneracją roślin po uszkodzeniach mrozowych zimą (więcej wyrastających pędów na 1 mb rzędu – większa liczba owoców na 1 mb rzędu) oraz lepszym odżywieniem roślin (o czym świadczyła ciemniejsza barwa liści – SPAD).

Owoce pochodzące z roślin traktowanych programem Activstart zawierały więcej ekstraktu.

Owoce programu Activstart były odporniejsze na oparzenia słoneczne oraz do połowy zbiorów były odporniejsze na szarą pleść. W drugiej połowie zbiorów wrażliwość na pleśnienie wzrosła. Być może rozwiązaniem byłoby polecanie zabiegów w czasie zbiorów. Również podczas przechowywania owoce z programu Activstart mniej pleśniały w stosunku do kontroli.

Owoce z kombinacji Activstart szybciej dojrzewały. Zwłaszcza na początku zbiorów więcej owoców zbierało się w tej kombinacji. Istotne różnice wystąpiły 30.07. Natomiast 50% zbiorów przekroczono w 16.08.  W kontroli 50% zbiorów przekroczono 3 dni później.

Zastosowany preparat wpływał na lepsze odżywienie roślin (ciemniejsze liścia – SPAD) i stymulował wybijanie nowych pędów oraz ich wzrost. Liczba pędów na 1mb na koniec wegetacji była większa kombinacji z badanym programem w porównaniu do kontroli.

Podsumowując należy stwierdzić, że badany program jest cennym rozwiązaniem do zastosowania na plantacjach malin jesiennych. Zwłaszcza wybija się jego korzystny wpływ na regenerację roślin w wyniku uszkodzeń mrozowych po zimie.  Prawdopodobnie pozytywne efekty tego programu będą widoczne na tych samych roślinach również w przyszłym roku.