sady bez pozostałości

Ocena skuteczności stosowania nawozów Biodevas

Doświadczenie zrealizowane przez:
Activ Warka

Doświadczenie przeprowadzono na kwaterze o powierzchni 0,96 ha na odmianie Gala Schnico, na podkładce M26. Drzewa posadzone zostały w roku 2011.

W kwaterze o wymiarach 345 m x 28 m znajdowało się 6 rzędów, rozstawa drzew 4.0 x 1.0 m 

Sad jest prowadzony w programie ekologicznym od 5 lat.

W doświadczeniu porównywano efekt działania preparatów firmy Biodevas w stosunku do kontroli.

Preparaty firmy Biodevas były zastosowane na 3 rzędach, 3 pozostałe rzędy traktowano jako kontrolę .

W 2019 roku wiosną wystąpiły przymrozki, które w 70% obniżyły średni plon na tej kwaterze.

Zastosowane w doświadczeniu kombinacje:

  • Kontrola
  • Program Biodevas

 

Program rozpoczęto 3.06.2019 i stosowano zgodnie z poniższym schematem:

co 7 dni OMNIBOSCA w dawce 5 l/ha
co 7 dni MINERBAC w dawce 5 l/ha
co 7 dni od BBCH72, 4 zabiegi MC Calcium w dawce 2 l/ha

 

zalecana objętość wody 400-600 l/ha

preparaty można łączyć w jednym oprysku

zalecana temperatura 12°C – 24°C

zalecane ciśnienie 2 – 4,5 bara

             

Wnioski

  • Preparaty firmy Biodevas poprawiły wigor drzew, widoczne były wyraźne różnice w sile wzrostu jednorocznych przyrostów w porównaniu do rzędów kontrolnych.
  • Owoce z drzew opryskiwanych preparatami Biodevas miały większą jędrność średnio o 1,1 kG.
  • Jabłka z drzew na których zastosowano program Biodevas były wizualnie lepiej wybarwione od jabłek z drzew kontrolnych.
  • Owoce z drzew z programu Biodevas miały większą średnice o około 0,5 cm.
  • Nie zauważono wyraźnego przyrostu plony w części kwatery, na której stosowano program.
  • Producent u którego przeprowadzono doświadczenie pozytywnie  ocenił działanie preparatów Biodevas.