Ocena programu nawożenia Biodevas w uprawie truskawki powtarzającej owocowanie w ramach projektu Berry Tech

Doświadczenie zrealizowane przez:
dr Paweł Krawiec
Horti Team
e-mail: pkrawiec@hortiteam.pl

truskawki bez pozostałości

Badania przeprowadzono w prywatnym gospodarstwie sadowniczym w Karczmiskach k. Opola Lubelskiego, w kwaterze truskawki odmian powtarzających. Kwaterę założono z sadzonek frigo odmiany ‘San Andreas’ w maju 2018 r. (1-4 maj). Rośliny posadzono na dwurzędowych zagonach wyściółkowanych czarną folią (rozstawa na zagonie 0,3 x 0,3 m pomiędzy zagonami około 1,7 m). Plon przeliczeniowy obliczono przyjmując na 1 ha 37500 szt. sadzonek.

Zabiegi wykonywano na trzech rzędach długości 30 m. W rzędach tych rozlosowano poletka do wykonania obserwacji. Doświadczenie założono w układzie losowym, w czterech powtórzeniach. Powtórzeniem było poletko obejmujące 16 roślin. Zabiegi wykonywano plecakowym opryskiwaczem spalinowym, stosując dawkę cieczy roboczej 600 l/ha.

W doświadczeniu badano następujące kombinacje:

 1. Kontrola – bez ochrony oraz zabiegów dolistnych
 2. Program Biodevas: OmniFructa 4 l/ha + MC Calcium 2 l/ha (zabiegi rozpoczęto 10 dni po posadzeniu i powtarzano co 7-12 dni) w sumie wykonano 12 zabiegów. Dodatkowo wykonano 4 zabiegi Larvasoil od początku kwitnienia co 10 dni oraz dwukrotnie wykonano zabieg MC Cop w czasie zbiorów.
  Insektycydy: Decis Mega 50 EW 2x (dawka 0,25 l/ha), Floramite 240 SC 1x (dawka 0,4 l/ha) – zabiegi wykonano po stwierdzeniu występowania wciornastków (Decis) oraz przędziorków (Floramite)
 3. Standard – fungicydy: Captan 80 WDG 2x (dawka 2,1 kg/ha), Scorpion 325 SC 1x (dawka 1,0 l/ha), Pyrus 400 SC 1x (dawka 2,0 l/ha), Luna Sensation 500 SC 2x (dawka 0,8 l/ha), Frupica 440 SC 1x (dawka 0,7 l/ha), Prolectus 50 WG 2x (dawka 1,2 kg/ha)
  Insektycydy: Mospilan 20 SP 1x (dawka 0,2 kg), Decis Mega 50 EW 2x (dawka 0,25 l/ha), Floramite 240 SC 1x (dawka 0,4 l/ha)

Wzrost plonu

Wysokość plonu truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Plon z rośliny [g]
Plon z hektara [t]

Wzrost masy owoców

Masa jednego owocu truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Masa 1 owocu [g]
Liczba owoców zebranych z rośliny [szt.]

Ograniczenie występowania szarej pleśni

Występowanie szarej pleśni na owocach truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie
Owoce z objawami szarej pleśni [%]
Skuteczność [%]

Jakość owoców

Zawartość ekstraktu w owocach oraz ocena struktury owoców borówki na podstawie pomiaru sił potrzebnych do przebicia skórki wykonana 25.07.18r.
Brix [%]
Siła potrzebna do przebicia skórki owocu [N]

Wnioski

Na uzyskane wyniki miały wpływ warunki meteorologiczne podczas wzrostu i zbiorów. Po posadzeniu w maju wystąpiły okresy wysokich temperatur. Natomiast w czasie zbiorów od połowy lipca wystąpiły okresy obfitych opadów przekraczających jednorazowo 14 mm. Od 12.07. do 20.07. w sumie spadło blisko 80 mm, następnie od 27.07. do 30.07 spadło 15 mm, na początku sierpnia blisko 15 mm, na początku drugiej dekady sierpnia 49 mm, w połowie sierpnia 14 mm, w końcu sierpnia 50,5 mm oraz na początku września 20,4 mm. Gwałtowne opady powtarzające się po sobie spowodowały okresowe zalania plantacji z utrzymującą się wodą pomiędzy zagonami przez 3-7 dni. Takie zalania wystąpiły od lipca do początku sierpnia siedmiokrotnie.

Po zastosowaniu programu plon wzrósł o 8,6% w stosunku do kontroli oraz o 5,4% w stosunku do standardu. Wzrost plonu był wynikiem pozytywnego wpływu zabiegów programu BiODEVAS na liczbę kwiatów i zawiązanych owoców.

Program BIODEVAS wpłynął na liczbę owoców zawiązanych na roślinach. W programie tym zebrano najwięcej owoców. Istotne jest to, że pomimo wzrostu liczby owoców z rośliny, nie zmniejszyła się masa pojedynczego owocu. W kombinacji tej były największe owoce. 

Analizując pleśnienie owoców z całego okresu zbiorów stwierdzono ograniczający wpływ zabiegów programu BIODEVAS na tę chorobę. 

Najwięcej ekstraktu miały owoce z kombinacji Biodevas oraz podobnie miały najwyższą jędrność.

 • muchówki 
 • muszka plamoskrzydła
 • śmietki
 • połyśnice
 • pryszczarki…
 • wciornaski
 • mszyce