Wpływ stosowania nawozu Activeral w mieszaninie z herbicydami na wzrost i plonowanie kukurydzy

Doświadczenie zrealizowane przez:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

rektorat@up.poznan.pl

 

0 %
wzrost plonu nawet o
Wpływ stosowania nawozu Activeral z herbicydem Zeagran na wielkość plonu

plon [t/ha]

Wpływ stosowania nawozu Activeral z herbicydem Lumax na wielkość plonu

plon [t/ha]

wzrost plonu o 0 %
wzrost plonu o 0 %
Wpływ stosowania nawozu Activeral z herbicydem Mister Power na wielkość plonu

plon [t/ha]

Wpływ stosowania nawozu Activeral z herbicydem Adego na wielkość plonu

plon [t/ha]

wzrost plonu o 0 %
wzrost plonu o 0 %

Bilans ekonomiczny

 
koszt zabiegu
84,98 pln/ha
dodatkowy plon
do 1,3 t/ha
dodatkowy przychów
do 962,00 pln/ha
dodatkowy zysk
do 887,00 pln/ha
 

Wnioski

Zastosowanie nawozu Activeral łącznie z herbicydami bardzo pozytywnie wpłynęło na zwyżkę plonu od 5% do 26%.

 

Przy łącznym stosowaniu nawazu Activeral z herbicydami nie zanotowano objawów fitotoksyczności na roślinach kukurydzy.