fbpx

Biostymulator Kameha – atut w uprawie kukurydzy

Kukurydza jest rośliną jarą, narażoną na liczne stresy (szczególnie hydrologiczne i termiczne) w trakcie sezonu. Kilka lat doświadczeń pozwoliło nam udowodnić poprawę produkcji kukurydzy dzięki zastosowaniu KAMEHA.
KAMEHA to biostymulator firmy Biodevas przeznaczony do upraw polowych. KAMEHA, będąca wynikiem know-how firmy, działa poprzez specyficzną regulację enzymatyczną stresu oksydacyjnego komórek roślinnych.
Stosowany dwukrotnie w dawce 2 l/ha w fazie 4 liści z herbicydem doglebowym i podczas ostatniego możliwego przejazdu ciągnika lub jednorazowo w dawce 4 l/ha w fazie 6-8 liści, KAMEHA poprawia jednorodność upraw i zwiększa wydajność kukurydzy.
W doświadczeniu przeprowadzonym na kukurydzy cukrowej (nawadniane poletko) w regionie Landes: część roślin została potraktowana KAMEHA w dawce 4 l/ha w fazie 8 liści. W czasie zbiorów pobrano 4 próbki po 5 kolb kukurydzy z każdej kombinacji (kontrolnej i traktowanej) w celu oszacowania różnicy w plonie. Odnotowano 7,5% wzrost w przypadku zastosowania KAMEHA w porównaniu z kontrolą, a plon okazał się bardziej jednorodny przez cały sezon.
ZAMÓW